Kulla ja Šveitsi käekellade müük järelmaksuga! Золото и часы продаж на рассрочку!

Võtame kulda ja käekellasid komisjonimüüki! Принимаем золото и швейцарских часы комиссионная продажа!Ostame ja pakume laenu, sobivad 585 kullast käeketid ning kaelaketid. Скупаем золото 585 и принимаем кредит под залог, пригодные цепочки и браслеты.
Vastame Teie küsimustele E-R 10-17 | Telefon:5 53 34 28 | Email:info@kuld24.ee | Luxer Service OÜ

Järelmaksu saab taotleda 18 kuni 70 aastane Eesti Vabariigi kodanik või kehtivat Eesti elamisluba omav välisriigi kodanik;
Järelmaksu summa: 300€ kuni 7500€;
Lepingu tähtaeg: 4 kuni 60 kuud;
Esmane nõutav sissemakse: 0%;
Intress: 10% - 20% aastas;
Aksepteerime ka Soome pangakonto väljavõtet koos HENKILÖTUNNUS numbriga!
Taotlejal ei tohi olla aktiivseid maksehäireid või võlanõudeid (maksehäire lõpetamisest peab olema möödunud vähemalt 12 kuud);
Kui järelmaksutaotluse vastus on positiivne, saab lepingu allkirjastada digitaalallkirjaga või meie juures kohapeal.
Kontor E-R 10.00-17.00 Aadress: Pirita tee 20, Tallinn 10127. Kohtumise aeg kokku leppida!
Smartposti või Omniva postiga saatmine on hinna sees.
__________________________________________________________________________________

> E-pood www.Kuld24.ee kuldehted ja käekellad <
______________________________________________________________________________________

О предоставлении рассрочки может ходатайствовать гражданин Эстонии или гражданин иностранного
государства возрастом 18-70 года, имеющий действующий вид на жительство в Эстонии;
Сумма рассрочки: 300€ до 7500€;
Срок договора: 4-60 месяцев;
Первичный требуемый взнос: 0%;
Процентная ставка: 10% - 20% годовых;
NB акцептируем также выписки с финских банковских счетов с номером HENKILÖTUNNUS!
Ходатайствующее лицо не может иметь активных платежных нарушений или долговых требований
(с завершения платежного нарушения должно пройти не менее 12 месяцев);
Если ответ на ходатайство о рассрочке положительный, договор можно подписать дигитально или у нас на месте.
Офис открыт: пн-пт 10:00-17:00 Адрес: Пирита теэ 20, Таллинн 10127. Просим заранее забронировать время!
Smartpost или Omniva пересылка в цене.


_____________________________________________________________________________________________

> Е-магазин www.Kuld24.ee ювелирные изделия и часы <
______________________________________________________________________________________________

*Annan Luxer Service OÜ-le nõusoleku esitatud andmete kontrollimiseks ning koguda ja töödelda täiendavaid andmeid seadusega sätestatud eesmärkidel, ulatuses ja korras. Kinnitan, et olen teadlik ja nõustun sellega, et järelmaksulepingu sõlmimise otsustamiseks edastatakse minu andmed TF Bank AB’le | Finora Capital OÜ’le | Koduliising OÜ’le. Annan nõusoleku enda isikuandmete töötlemiseks vastavalt isikuandmete töötlemise põhimõtetele. Annan nõusoleku esitada andmepäringud riiklikusse pensionikindlustuse registrisse, Krediidiregistrisse ja Krediidiinfosse minu poolt esitatud andmete kontrollimiseks ja töötlemiseks järelmaksupakkumise tegemiseks ning sõlmitava järelmaksulepingu täitmiseks. Mind on informeeritud, et ebaõigete andmete esitamisel võidakse minu taotlus tagasi lükata või sõlmitud lepingu ennetähtaegselt üles öelda. Olen teadlik, et mulle võib teha järelmaksu väljastamiseks automaatse otsuse minu poolt taotluses esitatud ja muudes asjakohastes andmekogudes olevate andmete põhjal ning et mul on tehtava otsuse kohta võimalik esitada vastuväide oma õigustatud huvi kaitseks. Kinnitan, et minu poolt esitatud andmed on õiged ja täielikud.

*Даю согласие Luxer Service OÜ на проверку представленных данных, а так же сбор и обработку дополнительных данных в установленном законом порядке, размере и целесообразности. Подтверждаю, что оповещен (оповещена) и согласен (согласна) с тем, что для заключения договора о рассрочке, мои персональные данные будут отправлены в TF Bank AB | Finora Capital OÜ | Koduliising OÜ. Я даю согласие на обработку моих личных данных в соответствие с основными принципами обработки личных данных. Даю согласие на отправку запросов для проверки представленных мной данных в пенсионный департамент, Krediidiregister и Krediidiinfo, а так же для составления предложения и заключения договора о рассрочке. Я осведомлен (осведомлена), что в случае предоставления неверных данных мое заявление не будет рассмотрено или заключенный договор будет расторжен преждевременно. Я осведомлен (осведомлена), что мне может быть выдано автоматическое решение на основании представленного мной заявления о предоставлении рассрочки и иных данных обо мне в разных регистрах, а так же что у меня есть возможность оспорить принятое решение, защищая свой обоснованный интерес. Настоящим подтверждаю, что представленные мной данные информативно достаточны и достоверны.

_______________________________________________________________________________________________________________________

Investeeri kulda! - Инвестиции в золото!

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

. .